Εθελοντική αιμοδοσία στο δήμο Αγίου Δημητρίου

Εθελοντική αιμοδοσία. ΠΡΑΞΗ ΖΩΗΣ.


Ο δήμος Αγίου Δημητρίου οργανώνει ημέρα εθελοντικής αιμοδοσίας την Τετάρτη 30 Απριλίου
Από τις 13:00 έως τις 19:00 στα Δημοτικά Ιατρεία (Θεσσαλίας 10). 

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα www.dad.gr.