Δωρεάν μετρήσεις Σακχάρου, Αρτηριακής πίεσης και Οξυμετρίας στην "Πράξη" στις 22 Φεβρουαρίου

Το δίκτυο αλληλεγγύης Αγίου Δημητρίου η "Πράξη" θα πραγματοποιήσει ΔΩΡΕΑΝ μετρήσεις σακχάρου, αρτηριακής πίεσης και οξυμετρίας, το Σάββατο   22 Φεβρουαρίου από τις 9.00 έως τις 12.00 το πρωί στο χώρο του δικτύου.

Για αυτό το σκοπό υπάρχει η ανάγκη δωρεάς, ενός μετρητή σακχάρου με ανταλλακτικές ταινίες και βελόνες. 


Για οποιοδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλ: 6985719075

Κανένας μόνος του στην κρίση.

ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

« Η ΠΡΑΞΗ»