Πρόγραμμα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για το πρόγραμμα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης που υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι αιτήσεις ξεκίνησαν τη Δευτέρα, 20/4/2015 και λήγουν στις 20/5/2015. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά από οποιοδήποτε σημείο εισόδου στις υπηρεσίες του διαδικτύου, από ειδική εφαρμογή που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ypakp.gr.
Στη σελίδα αυτή υπάρχει ακόμη αναλυτική πληροφόρηση για τους όρους, τις προϋποθέσεις και την εξέλιξη του προγράμματος. Για όσους ενδιαφερόμενους δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από κανένα σημείο, υπάρχει η λύση υποβολής της αίτησης στα Κέντρα Ενημέρωσης Πολιτών (ΚΕΠ) όπου θα τους δοθεί βοήθεια για τη συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης.
 

Πληροφορίες και διευκρινίσεις δίνονται και από το τηλέφωνο 15105 (επιλογή 1) ή την ιστοσελίδα του Υπουργείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ypakp.gr.

Υπολογίζεται ότι οι έλεγχοι, διασταυρώσεις στοιχείων κ.λπ. που απαιτούνται για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης θα ολοκληρωθούν μέχρι τα μέσα Ιουνίου, οπότε και θα μπορούμε να ξεκινήσουμε τη χορήγηση των παροχών.