Ο Δείκτης Κοινωνικής Προόδου να αντικαταστήσει το ΑΕΠ (βίντεο)

Συχνά γίνεται λόγος για τον όρο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν "σαν να μας στάλθηκε από το Θεό με πέτρινε πλάκες". Ωστόσο, η ιδέα αυτή προήλθε από έναν οικονομολόγο τη δεκαετία του 1920. Χρειαζόμαστε ένα πιο αποτελεσματικό εργαλείο μέτρησης για τις ανάγκες του 21ου αιώνα, λέει ο Μάικλ Γκριν: τον Δείκτη Κοινωνικής Προόδου. Με χάρη και χιούμορ, μας δείχνει πώς το εργαλείο αυτό υπολογίζει τις τρεις διαστάσεις της κοινωνίας που έχουν πραγματική σημασία. Και αποκαλύπτει τη δραματική ανακατάταξη των χωρών που προκύπτει από τη χρήση του.

Παρακολουθείστε το βίντεο που ακολουθεί με την ομιλία του Μάκλ Γκριν: