Τι μπορούμε να κάνουμε για τα κομμένα ρεύματα

Συναγωνιστές και συναγωνίστριες,

Σήμερα πολλά νοικοκυριά δεν έχουν ρεύμα λόγω διακοπής της ηλεκτροδότησης από την ΔΕΗ. Η Περιφέρεια Αττικής έχει διαμορφώσει το πρόγραμμα «Ηλεκτρικό ρεύμα για όλους» το οποίο περιγράφουμε παρακάτω. Σκοπός του προγράμματος είναι η άμεση επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος σε νοικοκυριά που έχει γίνει διακοπή.

Οι συμπολίτες μας χρειάζεται να ενημερωθούν για αυτή την δυνατότητα που υπάρχει ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητα τους και να τους δοθεί παράταση χρόνου που σε πολλές περιπτώσεις είναι κρίσιμη.

Η «Αλληλεγγύη για όλους» με στόχο να βοηθήσει όσο το δυνατό περισσότερα νοικοκυριά που ζουν, ακόμα και χρόνια, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, αναλαμβάνει να συγκεντρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά των δικαιούχων από τις δομές κοινωνικής αλληλεγγύης και να τα προωθήσει στα αρμόδια τμήματα της Περιφέρειας Αττικής:

Για τον λόγο αυτό ζητάμε από τις δομές να:

1. Ενημερώσουν τους συμπολίτες μας για το πρόγραμμα αυτό.

2. Να δημιουργήσουν μια κατάσταση των δικαιούχων με αύξοντα αριθμό.

3. Να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να τα στείλουν στην «Αλληλεγγύη για όλους»

Γνωρίζουμε ότι όλοι/όλες ζούμε σε πυκνό ιστορικό χρόνο, παρόλα αυτά, δεν μπορούμε να σταματήσουμε τις δράσεις μας. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ !

Επικοινωνήστε με την Α.Γ.Ο : 210-3801921 (Χρήστο Προβέζη 6944724777)

Οι αρχές του προγράμματος:

1. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και τα νοικοκυριά στα οποία έχει γίνει διακοπή ρεύματος και τα οποία, αφού προχωρήσουν σε ρύθμιση της οφειλής τους με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. ΔΕΗ), μπορούν να καταθέτουν στην Περιφέρεια Αττικής τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω και η Περιφέρεια αναλαμβάνει να επιδοτήσει την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος, πληρώνοντας στον πάροχο την πρώτη δόση της ρύθμισης.

2. Η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει την κάλυψη δαπάνης ως 360 ευρώ ανά παροχή ηλεκτρικού ρεύματος που έχει διακοπεί. Το ποσό των 360 ευρώ είναι το μέγιστο που μπορεί να δοθεί ανά μία παροχή τον χρόνο – στη συγκεκριμένη περίπτωση από την έναρξη του προγράμματος ως τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

3. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το να έχει εκδοθεί από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας εντολή διακοπής παροχής.

4. Η Περιφέρεια Αττικής θα δέχεται αιτήματα πολιτών ακόμη κι αν αυτά βρίσκονται εκτός του ανωτέρω όρου 2. Τα αιτήματα αυτά θα εξετάζονται από την Περιφέρεια και θα κρίνεται αν συντρέχουν ειδικοί όροι για την ικανοποίησή τους λόγω εξαιρετικών συνθηκών.

Δικαιολογητικά

1. Ρύθμιση οφειλής με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. ΔΕΗ).

2. Αστυνομική ταυτότητα του ατόμου στο όνομα του οποίου είναι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

3. Εντολή διακοπής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για τη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

4. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης 2014 (για τα εισοδήματα του 2013) του προσώπου στο όνομα του οποίου είναι η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος ή του / της συζύγου του.

5. Συμπληρωμένη αίτηση προς την Περιφέρεια.

6. Τα αιτήματα των πολιτών θα εξυπηρετούνται κατά σειρά ημερομηνίας υποβολής

Σημειώσεις

1. Αν δεν υπάρχει ρύθμιση οφειλής ή εντολή διακοπής, μπορείτε να προσκομίσετε τον τελευταίο λογαριασμό τη ΔΕΗ (δεκτή και φωτοτυπία ) που να αναγράφει την προειδοποίηση διακοπής ή την διακοπή παροχής.

2. Εάν ο λογαριασμός είναι σε άλλο όνομα (πχ ιδιοκτήτη) τότε μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση στο όνομα σας επισυνάπτοντας τον υπάρχοντα λογαριασμό.

3. Η αίτηση υποβάλλεται με τα δικαιολογητικά χωρίς ημερομηνία στην Ακαδημίας 74.

Επισυνάπτεται η αίτηση.