Τα δίκτυα Αλληλεγγύης υπερασπίζονται το κίνημα διάθεσης τροφίμων Χωρίς Μεσάζοντες

Με κοινή ανακοίνωσή τους τα δίκτυα Αλληλεγγύης υπερασπίζονται το κίνημα διάθεσης τροφίμων Χωρίς Μεσάζοντες και βάλουν κατά του νόμου 4264. Με το νόμο αυτό η μνημονιακή κυβέρνηση επιχείρησε να διάλυσει κάθε μορφή διακίνησης προϊόντων που δεν ελέγχουν τα µεγάλα κυκλώµατα και συµφερόντων της αγοράς τροφίµων.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους «μετά τις προσπάθειες «απελευθέρωσης» στη διακίνησης του ψωµιού, των φαρµάκων και τις αλλαγές για το γάλα, [η κυβέρνηση] επιχειρεί να ολοκληρώσει την συγκέντρωση της διακίνησης βασικών αγαθών σε λίγες εταιρείες και αλυσίδες σούπερ – µάρκετ, και να οδηγήσει σε µαρασµό µικροεπαγγελµατίες και µικροκαλλιεργητές και στην αναγκαστική πρόσδεση όλων µας στις µεγάλες αλυσίδες ελέγχου της τροφής, από το χωράφι ως το ράφι.»

Μας νιώθουν σαν απειλή τονίζουν και υπερασπίζονται το δικαίωμα σε φτηνά ποιοτικά τρόφιμα χωρίς τον έλεγχο των συμφερόντων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:

"Το κίνηµα Χωρίς Μεσάζοντες έχει κλείσει ήδη δύο χρόνια ζωής. Γέννηµα των άµεσων κοινωνικών αναγκών και των αγώνων ενάντια στις συνέπειες των µνηµονίων, γέννηµα της αυτενέργειας της κοινωνίας για µια αξιοπρεπή ζωή, έχει αποτελέσει ένα παράδειγµα αλληλεγγύης, ανακούφισης, διεξόδου.

Για εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες το κίνηµα Χωρίς Μεσάζοντες αποτελεί το αντίβαρο στην ακρίβεια και την φτώχεια, εξασφαλίζοντας ποιοτική τροφή σε προσιτή τιµή.

∆εκάδες χιλιάδες συνάνθρωποι µας, που αδυνατούν να καλύψουν τις διατροφικές τους ανάγκες, ενισχύονται από τις δωρεές αλληλεγγύης των παραγωγών και των χρηστών των διανοµών Χωρίς Μεσάζοντες.

Χιλιάδες παραγωγοί έχουν διατηρήσει τις καλλιέργειες, τα εργαστήρια, τις εργασίες τους, βρίσκοντας διέξοδο για διάθεση των προϊόντων τους.

Προϊόντα που τα επίσηµα κυκλώµατα της αγοράς (µεσάζοντες, σούπερ µάρκετ) προτιµάνε να αφήσουν να σαπίσουν για να κρατάνε ψηλά τις τιµές, οδηγώντας σε συρρίκνωση τη ντόπια παραγωγή και σε αύξηση της ανεργίας.

Αντίθετα, οι δράσεις του κινήµατος υποχρέωσε τα σούπερ µάρκετ και την “αγορά”, να ρίξουν τις τιµές σε διάφορα προϊόντα.

Το κίνηµα Χωρίς Μεσάζοντες αποτελεί τη βάση για µια διαφορετικής λογικής αδιαµεσολάβητη ανταλλαγή και σύνδεση παραγωγών – καταναλωτών, που να ανταποκρίνεται στις πραγµατικές κοινωνικές ανάγκες όλων και όχι στο κυνήγι του κέρδους για λίγους. Ρίχνει τη σπορά για την αλληλέγγυα κοινωνική οικονοµία στη βάση του αµοιβαίου και δίκαιου οφέλους ανάµεσα στους παραγωγούς και τους πολίτες καταναλωτές. Η επιτυχία του, η υποστήριξη και αποδοχή που έχει βρει, αποτελούν µία έµπρακτη αντίσταση στις πολιτικές λιτότητας κυβέρνησης – Τρόϊκας και στα συµφέροντα που ελέγχουν την αγορά τροφίµων και νοιώθουν το Χωρίς Μεσάζοντες σαν απειλή.

Η πρόσφατη ψήφιση του νόµου 4264, µε τον οποίο «τακτοποιούνται» τα θέµατα υπαίθριου (πχ χωρίς µεσάζοντες) και πλανόδιου εµπορίου και οι λαϊκές αγορές, επιχειρεί τη διάλυση µορφών διακίνησης προϊόντων, που διατηρούσαν την ανεξαρτησία τους από τον έλεγχο των µεγάλων κυκλωµάτων και συµφερόντων της αγοράς τροφίµων. Μετά τις προσπάθειες «απελευθέρωσης» διακίνησης του ψωµιού, των φαρµάκων και τις αλλαγές για το γάλα, επιχειρεί να ολοκληρώσει την συγκέντρωση της διακίνησης βασικών αγαθών σε λίγες εταιρείες και αλυσίδες σούπερ – µάρκετ, και να οδηγήσει σε µαρασµό µικροεπαγγελµατίες και µικροκαλλιεργητές και στην αναγκαστική πρόσδεση όλων µας στις µεγάλες αλυσίδες ελέγχου της τροφής, από το χωράφι ως το ράφι.

Το κίνηµα Χωρίς Μεσάζοντες είναι σήµερα περισσότερο αναγκαίο από ποτέ:
  • για την εξασφάλιση φθηνής και ποιοτικής τροφής,
  • για την ενίσχυση της ντόπιας παραγωγής,
  • για την κάλυψη των αναγκών συνανθρώπων µας που δε µπορούν πλέον να είναι καταναλωτές,
  • για να ρίξουµε το σπόρο της αλληλέγγυας κοινωνικής οικονοµίας στην ελληνική κοινωνία,
  • για να µην αφήσουµε κανένα µόνο του στην κρίση,
  • για να µην έχουµε µεσάζοντες στις ζωές µας,
  • για µία κοινωνία και ένα αύριο αλληλεγγύης και αξιοπρέπειας."

Την ανακοίνωση υπογράφουν:
“Μαζί να τα φάµε” – Χαλάνδρι, “ΣΠΑΜΕ τους µεσάζοντες” – Πετρούπολη, Κίνηση Αλληλεγγύης Κατοίκων & Εργαζοµένων Φυλής, Πολίτες του Βύρωνα, Χωρίς Μεσάζοντες Χολαργού – Παπάγου, Αλληλεγγύη για Όλους, “Στροφή” Νέας Σµύρνης – οµάδα τροφής, ∆ίκτυο Ανταλλαγής & Αλληλεγγύης Αγίας Παρασκευής, “Ανάσα” ∆ίκτυο Αλληλεγγύης Κηφισιάς, Κίνηση Αντίστασης & Αλληλεγγύης Γαλατσίου – Χωρίς Μεσάζοντες, Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης & Πολιτισµού Ν. Ψυχικού – Φιλοθέης “Οµπρέλες”, Επιτροπή Κατοίκων Ακαδηµία Πλάτωνος – Στέκι Αλληλεγγύης, ∆ίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ηλιούπολης “Το Λαγούµι”, “Το Λιµάνι της Αγωνίας” – Χωρίς Μεσάζοντες, ∆ίκτυο Αντίστασης & Αλληλεγγύης 7ης Κοινότητας Αθηνών, Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης Πολιτών ∆ήµου Φυλής, ∆ίκτυο Αλληλεγγύης 6ης Κοινότητας “Το Μυρµήγκι”, ∆ίκτυο Αλληλεγγύης Ζωγράφου.

Πηγή: www.solidarity4all.gr