Αλλάζουμε τον Χρόνο Στον Ασύρματο

Πρωτοχρονιά Στον Ασύρματο 

Από 10μμ 31 Δεκεμβρίου 

Φέρνουμε Ότι Μπορούμε 

(Ποτά,Φαγητά) και Αλλάζουμε 

τον Χρόνο Στον Ασύρματο Αλλά 

Και Μετά Με Πολύ Μουσική 

(Και Live Αμέ !)Ανοιχτή Συνέλευση για τη Διεκδίκηση του Ασυρμάτου