Κυριακή 29/12 από τις 15:00, ρεμπέτικο γλέντι στο πάρκο Ασυρμάτου


Κυριακή 29/12 από τις 15:00, 

ρεμπέτικο γλέντι για την 

οικονομική ενίσχυση των δομών 

μας στη κατειλλημένη καφετέρια 

στο πάρκο Ασυρμάτου.

            ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΜΠΡΑΧΑΜΙΟΥ