Συνεχίζονται και φέτος τα μαθήματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Αγίου Δημητρίου

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου και το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν με επιτυχία τη λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) του Δήμου Αγίου Δημητρίου, στο οποίο θα υλοποιηθούν και φέτος εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και τοπικής εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αγίου Δημητρίου μπορούν, ανάλογα με τις αιτήσεις συμμετοχής, να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

1.8
Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση
25 ώρες
1.12
Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών
25 ώρες
2.7
Αστικοί λαχανόκηποι
25 ώρες
2.8
Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής
25 ώρες
2.10
Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων
25 ώρες
39
Ανακύκλωση και κομποστοποίηση
25 ώρες
3.1
Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)
50 ώρες
3.2
Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)
50 ώρες
3.5
Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)
25 ώρες
3.8
Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία
25 ώρες
4.4
Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1)
25 ώρες
4.9
Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)
25 ώρες
4.13
Βασικά Αγγλικά Α1
50 ώρες
4.14
Βασικά Αγγλικά Α2
50 ώρες
4.15
Βασικά Γαλλικά Α1
50 ώρες
4.16
Βασικά Γαλλικά Α2
50 ώρες
4.17
Βασικά Γερμανικά Α1
50 ώρες
4.18
Βασικά Γερμανικά Α2
50 ώρες
4.19
Βασικά Ιταλικά Α1
50 ώρες
4.20
Βασικά Ιταλικά Α2
50 ώρες
26
Βασικά Τουρκικά Επιπέδου Α1
50 ώρες
5.1
Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
25 ώρες
5.5
Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων
25 ώρες
6.1
Ιστορία της Τέχνης
25 ώρες
6.2
Εικαστικό Εργαστήρι
50 ώρες
6.3
Φωτογραφία
25 ώρες
6.6
Θεατρικό Εργαστήρι
50 ώρες

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης, η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας και υποβολή φωτοτυπίας λογαριασμού ΔΕΚΟ ή άλλου φορέα, στο όνομα του αιτούντος, με διεύθυνση Αγίου Δημητρίου.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στο ΚΔΒΜ Αγίου Δημητρίου
Παναγοπούλου 2 και Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης - Τηλ. 2109704445
Δηλώσεις συμμετοχής 21 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου (Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00 – 14:00 , Τρίτη και Πέμπτη 17:00 - 19:00)
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Πηγή: www.dad.gr