Παύση Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Αγ. Δημητρίου & Αλίμου

Στις 28/02/2017 ολοκληρώθηκε τo πρόγραμμα «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας», ένα έργο το οποίο διήρκησε 4 χρόνια και περιελάμβανε τη δομή της Τράπεζας Χρόνου Αγ. Δημητρίου & Αλίμου.

Στο διάστημα αυτό διεκπεραιώθηκε ένα σημαντικό έργο στην κάλυψη βασικών αναγκών των πολιτών μέσω της ανταλλαγής προϊόντων και υπηρεσιών. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ενεργή συμμετοχή σας καθ'όλη τη διάρκεια αυτών των ετών και τη μεγάλη και ζεστή ανταπόκριση σας στα μηνιαία μας ανταλλακτικά παζάρια. Η επιτυχία της δομής ήταν υπόθεση όλων μας και ευχόμαστε να υπάρξουν αντίστοιχες καινοτόμες δράσεις και στο μέλλον. 

Με εκτίμηση,
οι Εργαζόμενοι της Τράπεζας Χρόνου Αγ. Δημητρίου & Αλίμου