Εφαρμόζεται το μέτρο για τη δωρεάν μετακίνηση των ανέργων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς

Ξεκινά η εφαρμογή του μόνιμου μέτρου για τη δωρεάν μετακίνηση όλων των ανέργων στο δίκτυο των αστικών συγκοινωνιών της Αττικής και τη διαγραφή όλων των προστίμων που τους έχουν επιβληθεί έως τις 30 Ιουνίου 2015 λόγω μη πληρωμής εισιτηρίου.

Την Παρασκευή 26/6/2015 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση της επιτροπής αγώνα για τη δωρεάν μετακίνηση των ανέργων με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Χρήστο Σπίρτζη στο χώρο του υπουργείου.

Τα μέλη της επιτροπής έθεσαν τα ζητήματα που είχαν συλλογικά συμφωνηθεί και ο υπουργός δεσμεύθηκε και προχώρησε στη θέσπιση των σχετικών διατάξεων.

Οι ευεργετικές αυτές διατάξεις θεσμοθετήθηκαν με το νόμο 4331/2015 (ΦΕΚ 69Α΄της 2/7/2015) και ισχύουν για όλους τους άνεργους με μόνη προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένοι στις καταστάσεις του ΟΑΕΔ.

Με επιστολή του προς τις διοικήσεις του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών (ΟΑΣΑ), της ΟΣΥ (λεωφορεία-τρόλεϊ) και ΣΤΑΣΥ (μετρό, Ηλεκτρικός και τραμ), καθώς και στη διοίκηση του ΟΑΕΔ, ο αναπληρωτής υπουργός Χρήστος Σπίρτζης τούς ζητά να προχωρήσουν:

1. Στη σύνταξη καταλόγου με τα ανεξόφλητα πρόστιμα κατά την τελευταία πενταετία, από όπου θα προκύπτουν το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. και διεύθυνση κατοικίας όλων εκείνων εις βάρος των οποίων έχουν βεβαιωθεί οι αντίστοιχες παραβάσεις,

2. Στη διασταύρωση των στοιχείων των πολιτών που εμπεριέχονται στον κατάλογο, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), από την οποία θα διακριβωθεί αν οι ενδιαφερόμενοι, κατά την επιβολή του προστίμου ή σήμερα, διατηρούσαν ή απέκτησαν την ιδιότητα του ανέργου.

3. Στη διαγραφή όλων των προστίμων όπως προβλέπεται στο νόμο 4331/2015 (αρθρο 77), ακόμη και αυτών που με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), έχουν διαβιβαστεί προς είσπραξη στις αρμόδιες ΔΟΥ.


Τα μέλη της επιτροπής αγώνα έθεσαν και πρόσθετα ζητήματα, για τα οποία ο υπουργός συζήτησε αναλυτικά, αλλά δε δεσμεύθηκε επί του παρόντος. 

Συγκεκριμένα τέθηκε το θέμα της μείωσης της τιμής του εισιτηρίου, παράλληλα με τη μείωση του χρόνου μετακίνησης στα 70’. Όπως σημειώθηκε, ο χρόνος είναι ιδιαίτερα περιορισμένος με αποτέλεσμα – ιδιαίτερα για τις μεγάλες αποστάσεις – να απαιτείται η έκδοση και δεύτερου εισιτηρίου. Ως εκ τούτου, η εμφανιζόμενη ως μείωση της τιμής του εισιτηρίου αποτελεί στην πραγματικότητα αύξησή του.


Τέλος, τέθηκε το ζήτημα της ανάγκης απόδοσης έμφασης στον κοινωνικό χαρακτήρα των μετακινήσεων για όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα για τους ανήκοντες στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.


Το λιθαράκι της το έβαλε η Ανοιχτή Συνέλευση Περάματος, ξεκινώντας τον αγώνα για τη δωρεάν μετακίνηση των ανέργων από το περασμένο καλοκαίρι. 

Η ΠΡΑΞΗ ήταν ανάμεσα στις αλληλέγγυες συλλογικότητες που αποκρίθηκαν στο ανοιχτό κάλεσμα της Ανοιχτής Συνέλευσης Περάματος, στηρίζοντας και λαμβάνοντας ενεργό μέρος στην καμπάνια.