Πρόγραμμα Ιατρείου-Φαρμακείου Ταξικής Αλληλεγγύης για το μήνα Αύγουστο


Πρόγραμμα Ιατρείου - Φαρμακείου Ταξικής Αλληλεγγύης: Αύγουστος 2014

Παρασκευή 1/8, 17-21 Ψυχολόγος (μόνο με ραντεβού)

Τετάρτη 6/8, 10-13 Ψυχίατρος

Παρασκευή 8/8, 17-21 Ψυχολόγος (μόνο με ραντεβού)

Δευτέρα 11/8, 17-19 Ψυχίατρος

Τετάρτη 13/8, 10-13 Ψυχίατρος

Παρασκευή 15/8, 17-21 Ψυχολόγος (μόνο με ραντεβού)

Τετάρτη 20/8, 16-19 Παθολόγος

Παρασκευή 22/8, 17-21 Ψυχολόγος (μόνο με ραντεβού)

Δευτέρα 25/8, 16-19 Παθολόγος

Παρασκευή 29/8, 17-21 Ψυχολόγος (μόνο με ραντεβού
)